This app requires JavaScript! e-Platforma
Dane podstawowe
Wymagane
Wymagane
Wymagane min. 5 znaków
Wymagane identycznie jak pole Email
Wymagane. Jeśli nie posiadasz podaj "BRAK"
Zaznacz jeżeli nie posiadasz numeru PESEL
Adres zamieszkania
Niewymagane
Wymagane
Niewymagane
Wymagane
Wymagane
Walidacja
Podaj wynik obliczeń
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez administratora danych jakim jest: "EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR CHODKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żninie, w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Pełna Treść Klauzuli Informacyjnej
Wyrażam Zgodę